Beginselverklaring

La Flandre behoort tot de adogmatische obediëntie of hoofdbestuur van het Grootoosten van België en onderschrijft artikel 1 van de statuten waar de vrijmetselarij als volgt gedefinieerd wordt:

"De vrijmetselarij, een initiërende en progressieve, kosmopolitische en vooruitstrevende instelling, beoogt het zoeken naar waarheid en vervolmaking van de mensheid. Zij steunt op vrijheid, verdraagzaamheid en vrij onderzoek; zij aanvaardt geen enkel dogma en roept er ook geen in".

La Flandre beschouwt zichzelf als een vereniging die tevens tot bezinning aanzet op het individuele en tot actie op het sociale plan.

Zij beoogt de individuele ontplooiing van haar leden in een sfeer van broederlijkheid. Zij laat zich in haar werking leiden door de principes van de vrijzinnigheid, bestrijdt obscurantisme en onverdraagzaamheid, zoekt naar waarheid en zet zich in voor het geluk van de mens en de mensheid in de traditie van het verlichtingsdenken.

La Flandre blijft gehecht aan de oude maçonnieke symbolen als omkadering en de ritualen als vergadertechniek maar is progressief in de thema's van haar voordrachten of bouwstukken. Actuele maatschappelijke vraagstukken komen er steevast aan bod.

 

Grootoosten van Belgie