Geschiedenis

Sinds 1881 vervulde La Flandre een pioniersrol in West-Vlaanderen – haar naam was ook niet toevallig gekozen. Zij gaf nieuwe impulsen aan de vrijmetselarij in Kortrijk en Oostende. La Flandre is thans een Nederlandstalige werkplaats net als haar dochterloges “Tanchelijn” (gesticht in 1982) en “Het Vierde Punt” (gesticht in 1991) die ook in hetzelfde gebouw vergaderen. Sinds 1985 is La Flandre gejumeleerd met de Franse loge "Le Phare Hospitalier", te Senlis (Oise) en behorend tot het Grootoosten van Frankrijk.

In 1717 ontstond in Londen de georganiseerde vrijmetselarij. In Brugge bestond de vrijmetselaarsloge “La Parfaite Egalité” die werkzaam was van 1765-1774. Tijdens de Franse Tijd werd in Brugge in 1803 de loge “La Reunion des Amis du Nord” opgericht die haar constitutie had gekregen van het Grand Orient de France.

Logegebouw
Zij werd sterk bevolkt door militairen en leden van de Franse administratie maar telde onder haar leden ook beroemde kunstenaars zoals Joseph ODEVAERE en Frans KINSOEN, hun schilderijen kan men nog altijd bewonderen in het Groeningemuseum. Deze loge overleefde de Hollandse Tijd en het begin van de Belgische Onafhankelijkheid maar een heroprichting in 1837 mislukte. Op 27 mei 1839 verleent het Grootoosten een constitutie aan de loge “La Tolérance” maar deze is een kort leven beschoren. In 1846 komt de loge “Les Vrais Amis Réunis” tot stand, maar reeds in 1851 wordt ook deze loge opgeheven. Het wordt wachten op de stichting van “La Liberté” in Gent in 1866 waar in 1867 reeds “une loge aggrégée de Bruges” wordt opgericht. Deze kern lag mee aan de basis van de oprichting van “La Flandre” in 1881 als denktank voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1881 en de parlementsverkiezingen van 1884. Men moet dit situeren tegen de achtergrond van de beruchte schoolstrijd van 1879 tot 1884 tussen liberalen en katholieken. Men kon toen niet anders dan antiklerikaal worden. Zelfs nu is de scheiding tussen kerk en staat soms meer schijn dan werkelijkheid.

Achille Van Acker
Na de inwijding van Achille Van Acker (1898-1975) bij La Flandre in 1929 deden ook de socialisten hun intrede. In 1940-1944 werden de lokalen bezet door de collaborerende “Duitsch-Vlaamsche Arbeidsgemeenschap” beter gekend als DEVLAG. In 1945 werden de vergaderingen hernomen en in 2006 stond de viering van het 125-jarig bestaan op het programma.

 

Grootoosten van Belgie