Verdere Informatie

La Flandre vergadert sinds haar ontstaan tweemaal per maand.

De loge is geen geheim genootschap maar een discrete vereniging omdat het nu eenmaal ook een initiatiek genootschap is. Echte belangstellenden vinden wel hun weg. Wanneer u meer wilt vernemen maakt u gewoon de link naar http://www.mason.be/ waar de vier Belgische liberale obediënties zich samen voorstellen. Er zijn in de loges van die obediënties mogelijkheden tot toetreding voor mannen en vrouwen.

Het betreft de website van het Grootoosten van België (opgericht in 1833), de Belgische Federatie van Le Droit Humain (1893, België 1912), de Vrouwengrootloge van België (1952, België 1981) en de Grootloge van België (opgericht 1959).

Wie belangstelling heeft of verdere inlichtingen wenst, kan steeds contact opnemen via het email adres info@laflandre.be

 

Grootoosten van Belgie