Het Logegebouw

De vrijmetselaarsloge “La Flandre” ligt aan de Sleutelbrug die de Speelmansrei overspant. In zijn huidige toestand dateert die brug uit 1331 en ontleent zijn naam aan de voormalige brouwerij “De Sleutels” in de Wulfhagestraat. De brug en het logegebouw in de Beenhouwersstraat 2 vormen samen een prachtig stadsgezicht. De woning werd beschermd als monument door een besluit van de Vlaamse Executieve van 7/12/1983 en de maçonnieke tempel werd beschermd bij Ministerieel Besluit van 8/6/1998.

Logegebouw
Sinds 1707 was hier een blauwververij gevestigd. In de staat van goederen van eigenaar Lucas van Loo uit 1742 lezen we “een notable huys ende erfve, wesende eene blauwververie, aan den voet van de Sloterbrugghe”. De gevel aan de straatzijde dateert uit de 16de eeuw; het bijgebouw langs het water heeft een 17de eeuwse trapgevel. De andere bijgebouwen dateren uit de 18de eeuw. Het water uit de Speelmansrei diende zowel om textiel te verven als om bier te brouwen !

De Brugse vrijmetselaars hadden een eigen “Cercle Fraternel” in de Gentse loge “La Liberté” (opgericht in 1866), maar op 4 juni 1881 werd een eigen loge “La Flandre” opgericht in Brugge. De liberale voorman Julius Sabbe (1846-1910), lid bij “La Liberté” werd stichtend lid in Brugge. Het vergaderlokaal was aanvankelijk in de Twijnstraat 6, later in de Riddersstraat 18. Men was op zoek naar een eigen vergaderruimte dicht gelegen bij het toenmalige station op ’t Zand. In 1886 was immers het nieuwe neogotische station op ’t Zand ingehuldigd en zou pas afgebroken worden in 1948 hoewel het nieuwe station buiten het stadscentrum in gebruik was sinds 1/4/1939. De eerste voorzitter, ook Achtbare Meester genoemd, was Alfred Sarton (1845-1909), de vader van de later beroemd geworden Amerikaanse prof. Georges Sarton.

Logegebouw
Op 30 maart 1901 kochten de industriëlen Honoré Deswarte (Nieuwpoort) en Alfred de Brouckère (Roeselare), beiden lid van “La Flandre”, de woning met grote tuin Beenhouwersstraat 2. Hetzelfde jaar kregen zij reeds een bouwvergunning om een eetzaal te bouwen in de tuin, die trouwens in 1911 zou verlengd worden toen de Brugse architect en vrijmetselaar Ernest Callebout (1887-1952) begon aan de bouw van de maçonnieke tempel. Dit hoge bakstenen gebouw werd officieel ingehuldigd in 1912 en het beschermde interieur bevat een zeer zeldzame decoratie in neo-Egyptische stijl.

In 1924 schonken beide eigenaars dit mooie gebouwencomplex aan de vzw La Flandre, de burgerlijke vereniging die instaat voor het beheer van het gebouw en die gastvrijheid verleent aan verschillende loges. De vzw La Flandre levert permanent grote inspanningen voor het behoud van dit historisch patrimonium.

 

Grootoosten van Belgie